RU

EN

AR

FA

تجهیزات ریلی داخل کابینت

این خانواده از محصولات ،ایجاد فضای بیشتر و دسترسی آسانتر را به قسمت داخل کابینت فراهم می کند.

سبد سیب زمینی و پیاز ریلی پلاتین

سبدسیب و پیاز پرتابل پلاتین

سبد سیب زمینی و پیاز پرتابل پلاتین

در دنیای امروز دیگر آشپزخانه در گوشه ای پنهان از خانه نیست بلکه خود جلوه ای از دکوراسین منزل است بنابراین توجه به ظاهر و کارایی لوازم داخلی آشپزخانه مانند کابینت دو چندان اهمیت پیدا میکند.

یکی از مواد همیشگی در آشپزخانه ها سیب زمینی و پیاز هستند که خارج از یخچال قرار میگیرند اما معمولا ظاهر مناسبی نداشته و باعث گرفتگی جا در فضای داخلی می شوند.
سبد سیب زمینی پیاز ریلی یکی از محصولات کاربردی برای انتقال سیب زمینی و پیاز به داخل کابینت ها و برقراری دکوری شیک در آشپزخانه است. بدین صورت سیب زمینی و پیاز را در طبقات این محصول می چینید و درب کابینت را می بندید و نمای نامناسب آن ها را از دید پنهان می کنید.
سبدسیب و پیاز پرتابل پلاتین یا همان سبد ریلی داخل کابینت قابل جابجایی پلاتین از جمله محصولاتی است که تهیه آن دکوری شیک و کاربردی در آشپزخانه ایجاد می کند. 

جدول- سبد سیب-و-پیاز-پرتابل